حزب کمونیست ایران

فراخوان برای شرکت در میتینگ اعتراضی علیه محاکمه کارگران زندانی در بی دادگاه رژیم جنایتکار اسلامی ایران

زنان و مردان مبارز و آزادیخواه همانگونه که اطلاع دارید رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه سرکوب و جنایات همیشگی خودش، بعد از ماهها زندان، شنجکه های جسمی، روحی و روانی فعالین کارگری نیشکر هفت تپه ، قرار است که روز ۳ آگوست ۲۰۱۹مصادف با ۱۲ مراد ۱۳۹۸ می خواهد اقدام به نمایشی مضحک به نام( دادگاهی) این فعالین کارگری بکند. رژیم جنایت کار اسلامی با این اقدام ضد انسانی خود نه تنها هیچ نمی تواند باعث ایجاد رعب و وحشت در صفوف کارگران و مردم مبارز بشود بلکه بیشتر و بیشتر مورد انزجار مردم مبارز و آزادیخواه قرار می گیرد.

در همین راستا ما تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم همراه و همگام با احزاب و جریانات چپ و کمونیست در شهر استکهلم برای پشتیبانی،حمایت و رساندن صدای حق طلبانه کارگران بازداشتی هفت تپه ، خبرنگاران بازداشتی همراهشان همچنین محکوم کردن جنایات رژیم سرمایه داری اسلامی ایران، در روز جمعه تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۹ اقدام به متینگ اعتراضی می‌کنیم. یقینا شرکت هر چه وسیعتر ما باعث محکمتر کردن صف سوسیالیستی و رساتر کردن صدای کارگران زندانی خواهد بود.

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران-استکهلم

مکان: مینت توریت( Mynt torget )

زمان: جمعه۲ آگوست ساعت ۱۷:۰۰