حزب کمونیست ایران


فراخوان برای شرکت در میتینگ اعتراضی علیه محاکمه کارگران زندانی

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم طی انتشار فراخوانی از تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت کرد تا در متینگی که در حمایت از کارگران زندانی برگزار می شود، شرکت کنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است، مقامات رژیم در ادامه سرکوب و جنایات همیشگی خود، بعد از ماهها زندان، شنجکه های جسمی، روحی و روانی فعالین کارگری نیشکر هفت تپه ، قرار است که روز ۱۲ مرداد اقدام به نمایشی مضحکی به نام  “دادگاهی” این فعالین کارگری بکند. رژیم جنایت کار اسلامی با این اقدام ضد انسانی خود نه تنها نمی تواند باعث ایجاد رعب و وحشت در صفوف کارگران و مردم مبارز بشود بلکه بیشتر و بیشتر مورد انزجار مردم مبارز و آزادیخواه قرار می گیرد.  در همین راستا تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم همراه و همگام با احزاب و جریانات چپ و کمونیست از جمله “شورای حمایت از مبارزات آزدادیخوانه مردم ایران واحد استکهلم، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) واحد استکهلم، اتحاد فدائیان کمونیست وحزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست ـ استکهلم، در شهر استکهلم برای پشتیبانی،حمایت و رساندن صدای حق طلبانه کارگران بازداشتی هفت تپه، خبرنگاران بازداشتی همراهشان در روز جمعه تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۹ در میدان “مینت توریت” اقدام به متینگ اعتراضی می‌کند.