حزب کمونیست ایران

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

در کنار اعلام آمادگی اقشار مختلف و شهروندان برای پیوستن به اعتصاب‌ها و اعتراضات سه روزه، نهادها و گروه‌هایی نیز فراخوان‌هایی برای حمایت از اعتصاب و اعتراض گسترده در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر منتشر کردند.
جوانان محلات تهران، جوانان محلات ۳۰ شهر ایران، جبهه متحد محلات ایران و گروه پزشکان و پرستاران آزادی‌خواه فراخوان‌هایی برای این سه روز صادر کردند. گروه جوانان محلات تهران با صدور فراخوان برای اعتصابات و اعتراضات سراسری، خواستار اعتصاب اصناف، بازاریان، صنایع و کامیون‌داران در روز ۱۴ آذر، تجمعات محله‌محور در روز ۱۵ آذر و تجمعات دانشجویی از حوالی دانشگاه امیرکبیر تا میدان آزادی تهران در بعدازظهر روز ۱۶ آذر شد. همزمان بیانیه‌ای از سوی جوانان محلات ۳۰ شهر ایران منتشر شده که خواهان اعتراض سه روزه از ۱۴ تا ۱۶ آذر شده است. جبهه متحد محلات ایران نیز در بیانیه‌ای خود برای اعتراض، اعتصاب و تحصن گسترده سه روزه فراخوان داد. گروه پزشکان و پرستاران آزادی‌خواه هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند در این سه روز در محوطه کار خود تجمع و اعتصاب می‌کنند و فقط در موارد اورژانسی به بیماران رسیدگی خواهند کرد.