حزب کمونیست ایران

فراخوان به اعتصاب و اعتراض در سالگرد خیزش دی ماه ۹۶

مردم مبارز و انقلابی ایران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کارگران! خیزش انقلابی ایران، جنبشی که ما و فرزندانمان به راه انداخته ایم نه تنها پایه های حکومت جنایتکار اسلامی را به لرزه درآورده است بلکه تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که شرکای امپریالیست رژیم سرمایه داری اسلامی و مرتجعین منطقه درصدد انکار همکاریهای چند دهه با جمهوری اسلامی برآمده اند، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان یکی از این موارد است که قدرت جنبش انقلابی مان را می رساند اگرچه ما هیچگاه عضویت جمهوری اسلامی در چنین کمیسیونهای کذایی را دلیلی بر رعایت حقوق زنان ندانسته و نمی دانیم اما این قدرت جنبش ماست که به انکار جمهوری اسلامی در سطح بین المللی منجر شده است.

قدرت این جنبش و تاثیر گذاری آن بر منطقه یک شبه به دست نیامده بلکه ناشی از مبارزات و خیزشهایی است که طی این چندین سال تاکنون با جانفشانیهای جانهای عزیزی به ثمر نشسته است. قطعا یکی از این خیزشها دی ماه سال ۹۶ می باشد. خیزشی که نه تنها اتمام حجت بود با تمام ساختار جمهوری اسلامی، بلکه خیزش کارگران، گرسنگان و تحتانی ترین لایه های تحت ستم جامعه در سطحی بسیار گسترده، به خیابان به مثابه سنگر مبارزه معنای تازه ای بخشید.

سرکوبها و جنایتهای رژیم سرمایه داری اسلامی در دی ماه ۹۶ همین سرکوبهایی است که امروز شاهد آنیم. کشتار جوانان و معترضین در خیابان، دستگیری، زندان، شکنجه و تجاوز و قتلهای حکومتی در این خیزش ده روزه تنها پاسخی بود که از جانب حاکمیت به اعتراض روا و شایسته ی مردم داده شد. حاکمیت سرکوب کرد، عزیزانمان را به بند کشید و جانشان را گرفت اما غافل از اینکه این خیزشها، جنبش انقلابی کنونی مان را قدرت و امید می بخشد. این قدرت مردمی، این امید روز افزون این فریادهای رهایی بخشی که امروز از جای جای ایران برخواسته است، برآمد و برآیند این خیزشهایی است که عزیزانمان برایش هزینه های گزافی پرداخته اند پس به پاس مبارزات همه آنها و به پاس تهور، جسارت، امید و جان تازه ای که در رگهای مردم دمیدن گرفته است تا آنجا که مجید رضا رهنورد، مبارز جوانی که پس از ۲۳ روز شکنجه توسط رژیم جنایتکار اسلامی، با دستی شکسته و چشم بند و پس از اطلاع از حکم اعدامش، از مردم می خواهد که بر روی مزارش شادی کنند، روزهای ۷ و ۸ دی ماه با اعتصاب و اعتراضات به خیابانها بازخواهیم گشت.

ما ازتمام مردم می خواهیم به پاسداشت خیزش دی ماه و برای زندانیان و مبارزین سیاسی ای که هم اکنون در زندانها زیر شکنجه و حکم اعدام هستند با آمادگی و هماهنگی سراسری موثرتر و وسیعتر از همیشه به خیابان بیاییم.

امضا کنندگان:

مجمع مادران پیشرو

زنان مبارز و انقلابی کردستان

هسته جوانان انقلابی زاهدان

کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد

جوانان انقلابی محلات کامیاران

جوانان انقلابی محلات پیرانشهر

جوانان انقلابی محلات سنندج

جوانان انقلابی ژاورود

جوانان انقلابی دزلی

کمیته انقلابی قزوین