حزب کمونیست ایران

فراخوان تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

بنابر گزارشهای رسیده، تعداد زیادی فراخوان های مردمی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است که در آن دعوت به تجمع در میادین اصلی شهرها برای ساعت 6 بعدازظهر در روز دوشنبه 28 شهریور ‌ماه در اعتراض به قتل مهسا امینی شده است.