حزب کمونیست ایران

فراخوان تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

روز یکشنبه 28 آذرماه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بی توجهی به مطالبات فرهنگیان از سوی حکومت، اقدام به فراخوان تجمع سراسری برای روز پنج شنبه 2 دی ماه کرد.

اجرای طرح رتبه بندی، لایحه همسان سازی بازنشستگان و آزادی معلمان دربند، از جمله مطالباتی است که فرهنگیان خواهان اجرای آن از سوی حکومت هستند. قابل ذکر است که در فراخوان، مکان تجمع ها در تهران و البرز مقابل سازمان برنامه و بودجه و مراکز استان ها مقابل اداره کل استان و شهرستان ها مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان ذکر شده است.