حزب کمونیست ایران

فراخوان تحصن و تجمع سراسری فرهنگیان ایران

روز سه شنبه 16 آذرماه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم اجرای طرح همسان سازی بازنشستگان و فرهنگیان و تبعیض و بی عدالتی، معلمان را به اعتصاب در سراسر ایران فراخواند.

در این بیانیه آمده است، در راستای اعتراض به تبعیض و بی عدالتی شورای هماهنگی به اعتصاب (تحصن در مدارس و تعطیلی تدریس در شاد) و تجمع به تمام فرهنگیان فراخوان می دهد. شورای هماهنگی از تمام فرهنگیان درخواست می کند در روزهای شنبه و یکشنبه ، 20 و 21 آذر ‌ماه در سراسر ایران اعتصاب نمایند. همکارانی که تدریس حضوری دارند در این روزها ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری نموده و در دفتر تحصن نمایند و همکارانی که تدریس مجازی در شاد دارند، ضمن اطلاع رسانی و توجیه دانش آموزان، در این دو روز تدریسی در فضای مجازی نداشته باشند و برنامه شاد را تعطیل کنند.