حزب کمونیست ایران

فراخوان حمایت از پزشکان و پرستاران ایران در ایتالیا

دریک اقدام انساندوستانه توسط تعدادی از پزشکان و جراحان در ایتالیا، فراخوانی منتشر شده و از همکاران پزشک خودشان خواستند تا ضمن محکوم کردن بی کفایتی رژیم ایران در رابطه با شیوع کرونا، تلاش‌های پزشکان و پرستاران ایرانی برای نجات جان انسان‌ها را مورد حمایت قرار دهند.

بر اساس گزارشات در پاسخ به این فراخوان، تا کنون بیش از ۷۰ پزشک و متخصص ایتالیایی و رئیس بیمارستان که اسامی و مشخصات آنها برای مجامع بین‌المللی ارسال گردیده است، به آن پیوسته و ضمن ابراز همبستگی و حمایت کامل خود از تلاش‌های پزشکان و پرستاران ایرانی از سازمان بهداشت جهانی خواسته اند که از پزشکان و پرستاران ایران حمایت کند.