حزب کمونیست ایران

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

بیانیه پژاک و کودار
قتل «ژینا امینی(مهسا)» بدست نیروهای رژیم زن‌ستیز و فاشیست در روز جمعه 25 شهریور، اقدامی بر ضد تمامی جامعه ایران و شرق کردستان می‌باشد. این عملکرد شنیع نظام فاشیست ایران علیه زنان خاصه زنان کورد مستلزم موضع‌گیری رادیکال و آزادیخواهانه تمامی اقشار جامعه است.
مسئله زن در ایران به بزرگترین مسئله در اولویت تمامی مسایل آن کشور تبدیل شده است. نظام کنونی ایران به شیوه‌ای فاشیستی و بصورت سیستماتیک مقوله زن‌ستیزی را بی‌رحمانه ترویج می‌دهد. شکنجه، زندان، اعدام و قتل زنان به عملکرد یومیه رژیم فاشیست مبدل شده که اگر از سوی جامعه مهار نگردد، هزینه‌های آن روز به روز سنگین‌تر خواهد شد و امنیت همگان بیشتر به خطر می‌افتد. مسئله آزادی زن امروزه در شرق کردستان ماهیت و محتوای اصلی انقلاب برای آزادی و دمکراسی را تشکیل می‌دهد و خلق‌ها محکوم به حصول آن آزادی باارزش هستند. بی‌شک هر انقلابی از اندیشه آزادی زن و قیام برای کسب آن محروم باشد، بیش از پیش به قهقرا خواهد رفت.
جایگاه زنان مبارز کورد و جامعه در مسیر آزادی زن در کوردستان، ایران و خاورمیانه امروز بر همگان عیان است. لذا انقلابی که به مقوله آزادی زن در درجه نخست اهمیت دهد، بطور حتم پیروز خواهد شد. امروز آزادیخواهی زنان کورد از عفرین و کوبانی گرفته تا شمال، جنوب و شرق کردستان و سقز، جهانی شده و قتل بی‌رحمانه زنان کورد از قبیل ژینا امینی را تحمل نمی‌کند. خوشبختانه روزبه روز در سایه مبارزات آزادیخواهانه خلق‌ها از جمله خلق کورد در کسب حقوق و آزادیهای انسانی خویش مصرتر و آگاه‌تر می‌شوند و خمیرمایه قیام سراسری شکل گرفته.
نظام فاشیست و زن‌ستیز ایران به بهانه‌های قدرت‌طلبانه خویش مدام به اقداماتی برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک علیه همه اقشار دست می‌زند که بطور عیان امنیت جامعه و زنان را کاملا به مخاطره انداخته. اگر امروز جامعه آگاه و غیور ما جلوی این بی‌رحمی را سد ننمایند، قطعا فردا دیر خواهد بود.
بدین‌‌وسیله ما همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» قتل ژینا امینی بدست نظام فاشیست ایران را قویا محکوم می‌کنیم و از تمامی خلق‌های ایران و شرق کردستان بویژه اقشار جامعه کورد، زنان، جوانان، روشنفکران، زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، سازمان‌های مدنی، احزاب سیاسی، رسانه‌های آزاد، کارگران، معلمان، کسبه بازار و تمامی زحمتکشان ستمدیده دعوت بعمل می‌آوریم که در روز دوشنبه 28 شهریورماه در محکومیت قتل ژینا امینی بدست فاشیسم ایران، با شعار «ژن، ژیان، آزادی – شه‌هید نامرن» به اعتصاب عمومی و شکوهمند سراسری بپیوندند. این یک وظیفه انسانی، اخلاقی و سیاسی در صیانت از جامعه و زنان خاصه شلیر رسولی‌ها و ژینا امینی‌ها می‌باشد. انقلاب آزادی زنان، ماهیت انقلاب نوین کردستان، ایران و خاورمیانه را تشکیل می‌دهد و مبارزه در راه آن، وظیفه انسانی جامعه ستمدیده و خلق‌هاست. به خلقمان بویژه در سقز بخاطر برپایی اعتراضات دمکراتیک درود می‌فرستیم.
حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)
جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)
16-09-2022