حزب کمونیست ایران

فراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری

روز پنج شنبه 15 اسفند،کارگران راه آهن فراخوان به اعتصاب سراسری دادند.

در این فراخوان خطاب به کارگران راه آهن اراک، اسلامشهر، اندیمشک، تهران، خراسان، رباط کریم، زاگرس، سمنان، شاهرود، دامغان، لرستان،قم،کرج  و هرمزگان   آمده است: بدلیل  گسترش ویروس کرونا  و عدم تدابیر پزشکی  توسط مسئولین راه آهن در کارخانجات و تمامی مناطق راه آهن هم اکنون جان کارگران در خطر است، به ما حقوق نمی دهند و قادر هم نیستیم ماسک و وسایل ضدعفونی برای خودمان و خانواده هایمان خریدار کنیم، به 7000 کارگر راه آهن از مدت ها پیش قول تجمیع قرارداد داده اند ولی تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته و دوباره تحقق وعده را به خرداد ماه سال 99 موکول کرده اند. به این دلایل برای دست یابی به مطالبات فراخوان به اعتصاب از روز 16 اسفند ماه داده شده است.