حزب کمونیست ایران

فراخوان کارگران فولاد اهواز به تجمع در روز دوشنبه

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در کانال تلگرامی خود با انتشار فراخوانی از کارگران و حتی مدیرانی که خود را در کنار کارگران میدانند خواسته است که در تجمع اعتراضی خیابانی روز دوشنبه  18 بهمن ماه، شرکت کنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است: امروز اگر نام و نشانی از گروه ملی فولاد اهواز باقی مانده است؛ اگر این شرکت هنوز علی الظاهر وجود دارد و گاهی نیمچه تولیدی تحویل بازار میدهد ، فقط و فقط به یمن وجود کارگرانی است که برای حفظ آن ، از جان و مال و سلامتی و حتی خانواده خود مایه گذاشتند تا بتوانند این شرکت را تا به امروز حفظ کنند. حالا که درون شرکت صدایمان به جایی نمیرسد و تیم مدیریتی هم اهمیتی به خواسته کارگران نمیدهد دوباره و برای احیای این شرکت به خیابان خواهیم رفت و آنجا خواسته های خود را فریاد خواهیم زد.