حزب کمونیست ایران

فراخوان کومه له و حزب کمونیست ایران به اعتصاب عمومی سراسری در روز چهارشنبه ۳۰ام آذر

مردم مبارز!

جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی » در طول ۹۰ روز تداوم خود، از یک طرف کابوسی برای حکومت اسلامی و وابستگان به آن ایجاد کرده است، کابوسی که زنگ پایان حکومت جهل و جنایت را به صدا در آورده است. از طرف دیگر برای مردمِ انقلابیِ تشنهِ آزادی، رفاه و برابری، امید و اعتماد به نفس آفریده است. امید و اعتماد به نفسی که تمام دیوارهای سرکوب، ارعاب و حکومت پلیسی را در نوردیده است و بنیاد حکومت جلادان و آدمکشان اسلامی را به لرزه در آورده است.

رژیم جمهوری اسلامی  بار دیگر به روال همیشه با برپا کردن چوبه های دار به جنگ انسان انقلابی آمده است. با طناب دار آمده اند تا امید به رهائی را دار بزنند. آمده اند تا با قتل جوانان تشنه آزادی خود را از سراشیبی سقوط نجات دهند. اما کیست که نداند اعدام و سرکوب نه نشانه قدرت بلکه از درماندگی و استیصال است. اما با وجود این ماشین جرم و جنایت رژیم اسلامی را می توان و باید متوقف کرد. عقب نشاندن این رژیم از صدور و اجرای حکم اعدام با به راه انداختن اعتراضات مردمی در داخل و خارج از کشور امکان پذیر است. بگذار با دامن زدن و گسترش اعتراضات به این رژیم جنایتکار نشان دهیم که  دوران کشتار بهترین فرزندان مردم در زندانها  به سر آمده است. بگذار هزینه کشتن جوانان  ما برای رژیم آنچنان هزینه بردار باشد که دیگر جرات ادامه آنرا به خود راه ندهد.

ما مردم مبارز کردستان، کارگران، معلمان، جوانان، دانشجویان، کسبه، بازاریان، هنرمندان ، و هر آنکه  را که دل در گرو این خیزش انقلابی پیشرو و مترقی دارد را در سراسر ایران  به اعتصاب و اعتراض عمومی در روز چهارشنبه ۳۰ ام آذر فرا می خوانیم. بگذار چهارشنبه ۳۰ آذر را به نمایش همبستگی و اتحاد عمل در برابر یکی از خونخوارترین حکومت های زمانه تبدیل کنیم. بیائید روز ۳۰ آذر و شب یلدا، این طولانی ترین شب سال را به شب یادمان جانباختگان جنبش انقلابی، به روز و شب  مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نجات  جان عزیزانمان از زیر تیغ جلاد  تبدیل کنیم.

ما خود را در نگرانی خانواده های زندانی دست جمهوری اسلامی شریک می دانیم و در همان حال از این عزیزان می خواهیم  با اعلام علنی نام فرزندان در بند خود که در خطر اعدام قرار دارند، این امکان را فراهم آورند تا هر حکم اعدام به کارزاری قدرتمند و سرتاسری در سطح کشور و در سطح بین المللی، برای توقف احکام اعدام مبدل شود.  ماشین شکنجه، زندان و اعدام  رژیم را می توان و باید به نیروی متحد مردمی  در داخل و خارج از کشور متوقف ساخت. مردم متحد شکست ناپذیرند.

زنده باد انقلاب

سرنگون باد حکومت اسلامی ایران

کومه له و حزب کمونیست ایران