حزب کمونیست ایران

فرار سران دولت اسلامی از ایران به خارج از کشور

با بالا گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به رژیم، سران دولت با پرواز های مخفی از فرودگاه های بین المللی تهران از ترس مردم با خانواده های خود به خارج از کشور سفر میکنند.
بر پایه گزارشات منتشر شده، مسئولان رژیم با پرواز های متعدد و مخفی شبانه از فرودگاه بین المللی تهران همراه با خانواده های خود به کشور های اروپایی روی می اورند. گفتنی است که این گزارشها نشان از آن دارند که برخی ازاین کشور ها ازجمله نیوزیلند و کانادا برای حمایت از مردم ایران در تلاش برای مصادره اموال این مسئولان ایرانی هستند.