حزب کمونیست ایران

فرار پناهجویان آفریقایی از اروپا به آفریقا

بنا به گزارشات رسانه‌  های اسپانیا و مراکش  شماری از مراکشی ‌هایی که به طور غیرقانونی به اسپانیا مهاجرت کرده‌ اند، به خاطر ترس از مبتلا شدن به ویروس کرونا دوباره به کشورشان بازگشتند.

بر پایه این گزارش حدود صد نفر از پناهجویان در اواخر ماه مارس با دو قایق لاستیکی به مراکش گریختند.پدیده عجیب فرار پناهجویان آفریقایی از اروپا به آفریقا را نهادهای اتحادیه اروپا هم تائید کرده و گفته‌اند که پناهجویان آفریقایی از مناطقی از اروپا که بحران کرونا شدت یافته فرار می ‌کنند.