حزب کمونیست ایران

فساد ۳۰۰ میلیارد تومانی فرماندار بانە در واردات غیرقانونی داروهای سرطانی کمیاب

کمال خدری فرماندار بانە مدت یک هفته پیش به خاطر گردش مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی توسط رژیم دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.

نامبرده با همکاری کامل نیروی هنگ‌ مرزی بانه داروهای سرطانی کمیاب را وارد و با همکاری دلال‌های خود رژیم در بازار سیاه تهران فروختەاند.هنگام دستگیری،مبلغ موجودی حساب فرماندار بانە بالغ بر سیصد میلیارد تومان بوده است.آنچه در این پرونده باعث تفکر بیشتر می‌شود،همکاری هنگ مرزی است که تنها در چند ماه گذشته ۱۶ کولبر از جمله یک کودک به اسم فاروق علیزاده را کشته‌اند،این کشتار کولبران در حالی است که خود آنها در واردات غیرقانونی و فسادهای این چنین شرکت دارند.البته این تنها یک نمونه از فساد هنگ مرزی و واردات اقلام و کالاهای نایاب و گرفتن رشوه‌های میلیارد تومانی است.گفته میشود که همراە با کمال خدری فرماندار بانه، مزدور دیگری دستگیر و تحت  بازجویی قرار دارد.