حزب کمونیست ایران

فشار  آموزش و پرورش مریوان به سفره خانواده‌ها 

طبق گزارشات رسیده، آموزش و پرورش بخشنامه‌ای در زمینه حجاب اجباری ویژه “کارمندان، مراجعان، معلمان، دانش‌آموزان و اولیاء” در اوایل مهرماه به مدارس ابلاغ کرده است.

گفتنی است، بر اساس این قوانین و مقررات، مدارس از ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. در همین راستا درجلسه هماهنگی برگزاری جشن‌ تکلیف، آموزش و پرورش مریوان، مدیران مدارس را مکلف کرده تا از  همه خانواده‌هایی که فرزند دختر کلاس سوم و چهارم ابتدایی دارند مبلغ ۱۵۰ هزار تومان  برای خرید چادر دریافت کنند. همچنین گفتنی است،آموزش و پرورش مریوان در نظر دارد کودکان را برای  جشن تکلیف و سلام فرمانده آماده کند. و اکنون رژیم پا را فراتر گذاشته‌ و هزینه القای ایدئولوژی مدنظر خود را مستقیم از سفره مردم دریافت می کند.