حزب کمونیست ایران

فضای امنیتی شهرهای کردستان در شب چهارشنبه سوری

برپایه گزارشات دریافتی، شمار زیادی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی رژیم جهت جلوگیری از برگزاری مراسمات چهارشنبه سوری در شهرهای کردستان از جمله، کرمانشاه، اشنویه و سنندج مستقر شده بودند.
در کرمانشاه کلیه نیروهای رژیم به حالت آماده باش درآمده بودند و شماری از آنها نیز به شهرهای اطراف اعزام شده بودند. ماموران رژیم از ترس برگزاری تجمعات چهارشنبه سوری از ساعت 6غروب مسیر ورودی به پارک کوهستان و همچنین پارک غربی محوطه تاریخی طاق بستان و خیابان منتهی به غذا خوری این محوطه را کلا مسدود کرده بودند. برپایه این گزارش ونیروی انتظامی به شدت با جوانانی که قصد داشتند از این مسیرها عبور کنند برخورد کرده و اجازه عبور به آنها نمیداند.در سنندج هم کلیه نیرهای رژیم به حالت آماده باش در پایگاه های بسیج، مساجد و پادگانها و شماری نیز در خیابانهای ششم بهمن ،چهار راه نوبهار، سی متری دوم، میدان مرکزی و بلوار 17 شهریور مستقر شده بودند. با این حال جوانان مبارز سنندج با روشن کردن آتش و برپایی جشن و پایکوبی به حضور نیروهای رژیم بی اعتنایی کردند. همچنین گفته می شود در پی حضور گسترده نیروهای رژیم در شهر اشنویه، جوانان این شهر با ماموران درگیر شدند.