حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست در مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه 8 شهریورماه،جمعی از دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در مریوان به مناسبت سالگرد جانباختن رفیق “فواد مصطفی سلطانی” و  همچنین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران،اقدام به پخش تراکت و شعارنویسی نمودند.

در این گزارش آمده است،جمعی از شهروندان آزادیخواه،دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در شهرک کانی دینار،پایگاە بسیج زنان خدیجە کانی دینار،دبیرستان و ابتدای خیابان ملاباقر در مریوان اقدام به دیوار نویسی و پخش تراکت هایی با مضمون “زنده باد سوسیالیزم،زنده باد کومله،زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی و گرامی باد 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران،سالگرد جانباختن رفیق “فواد مصطفی سلطانی” و پیشاپیش فرا رسیدن سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران را گرامی داشتند.