حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست در شهرهای ایران

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 9 شهریورماه،شماری از آزادیخواهان و جوانان مبارز در شهرهای ایران و کردستان به مناسبت سالگرد جانباختن رفیق “فواد مصطفی سلطانی” با پخش تراکت و نوشتن شعارهای اعتراضی،خود را برای سالگرد انقلاب ژینا آماده می کنند.

بر اساس این گزارشات،آزادیخواهان و جوانان برابری طلب در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، مهاباد و تهران با نوشتن شعارهای اعتراضی بر دیوارهای این شهرها و توزیع تراکت و اعلامیه هایی،مردم شهرهای کردستان و ایران را برای حضور و شرکت در اعتراضات 25 شهریورماه و سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت می کنند.