حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱

برپایه گزارش دریافتی،روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و مبارز در مناطق مختلف مریوان،با پخش تراکت و نوشتن شعارهای اعتراضی در سطح شهر،خود را برای سالگرد انقلاب ژینا آماده می کنند.

بر اساس این گزارشات،آزادیخواهان و جوانان برابری طلب در مناطق مختلف شهر مریوان با نوشتن شعارهای اعتراضی با مضمون های عدالت و آزادی بر دیوارهای این شهر و توزیع تراکت و اعلامیه هایی،مردم شهرهای کردستان را برای حضور و شرکت در اعتراضات ۲۵ شهریورماه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت می کنند.