حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت سالگرد اعتراضات 1401

برپایه گزارش دریافتی،روز جمعه ۱۰ شهریور ماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و مبارز در مناطق مختلف تهران،با پخش تراکت و نوشتن شعارهای اعتراضی در سطح شهر،خود را برای سالگرد انقلاب ژینا آماده می کنند.

بر اساس این گزارشات،آزادیخواهان و جوانان برابری طلب در مناطق مختلف شهر تهران با نوشتن شعارهای اعتراضی با مضمون: “زنده باد زن زندگی آزادی و سرنگون باد حکومت ضدزن اسلامی” بر دیوارهای این شهر و توزیع تراکت و اعلامیه هایی،مردم شهرهای ایران را برای حضور و شرکت در اعتراضات ۲۵ شهریورماه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت می کنند.