حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در سقز

خبر رسیده از شهر سقز حاکی از آن است که، جمعی از دوستان و هوادارن کومه له و حزب کمونیست ایران به منظور گرامی داشت 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران با حضور بر سر مزار رفیق محمد حسین کریمی مراسمی برگزار کردند.

بنا بر خبر دریافتی، روز دوشنبه 11 شهریور، شماری از فعالین حزب کمونیست ایران و کومه له در شهر سقز، به مناسبت یازده شهریور سالگرد تشکیل حزب بر مزار رفیق محمد حسین کریمی،  رفته و در آنجا مراسم باشکوهی را برگزار کردند. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید. شایان ذکر است، که در ادامه مراسم در میان حاضرین در خصوص موقعیت و جایگاه حزب کمونیست ایران بحث آزاد صورت گرفت و با پخش شیرینی در میان جمع این مراسم به پایان رسید.