حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت فراخوان 25 شهریور در کرج

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه جمعی از فعالین کرج در پی انتشار فراخوان ۲۵ شهریور در سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و برای آزادی زندانیان سیاسی در کرج اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

بر اساس این گزارش جمعی از فعالین کرج با شعار نویسی و انتشار عکس هایی از جانباختگان و بازداشت شدگان خیزش ژینا و همچنین پخش شعارهایی از جمله :قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و زن زندگی آزادی” خواستار شرکت مردم مبارز ایران در تجمعات و اعتصابات 25 شهریور شدند.