حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۳۱ خرداد در سقز

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه 27 خرداد ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب در شهرستان سقز در گرامیداشت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه‌له اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

دوستداران کومه‌له و حزب در این فعالیت تبلیغی ضمن پخش تراکتهایی با مضمون «۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له گرامی باد، زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران و  زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی، گرامی باد یاد جانباختگان راه آزادی و زنده باد یاد رفیق جانباخته خانه معینی» و همچنین خواندن سرودهای انقلابی فرا رسیدن روز پیشمرگ کومه له را گرامیداشتند.