حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۳۱ خرداد در کانی دینار مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه جمعی از دوستداران کومه له در کانی دینار مریوان در گرامیداشت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه‌له اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

دوستداران کومه‌له در این فعالیت تبلیغی دست نوشته و تراکت هایی با مضمون «۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له گرامی باد، زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران و  زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی» را در جاده های اصلی کانی دینار و محله مسجد جامعه پخش کردند.