حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت 26 بهمن روز کومه له در اشنویه و نقده

برپایه گزارش دریافتی روز سه شنبه 26 بهمن ماه جمعی از دوستدارن کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسب فرا رسیدن روز کومه له در منطقه اشنویه  و نقده اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

دوستداران کومه له و حزب با نصب پرچم های سرخ و نوشتن شعار هایی با مضامین “زنده باد کومه له و زنده باد حزب کمونیست ایران “در روستاهای نالوس، ده شمس، سرگرز” فرا رسیدن سالگرد علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامی داشتند.