حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسبت 26 بهمن روز کومه له در ژاورود سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 25 بهمن ماه جمعی از دوستدارن کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسب فرا رسیدن روز کومه له در منطقه ژاورود سنندج اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

دوستداران کومه له و حزب با نصب پرچم های سرخ و نوشتن شعار هایی با مضامین “زنده باد کومه له و زنده باد حزب کمونیست ایران”در روستای کرهسی، شیان، توریور،تخته، پتلیدر، برزآب و سرسوی علیا” فرا رسیدن سالگرد علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامی داشتند.