حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسب روز پیشمرگ کومه له در اطراف سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه جمعی از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به مناسب فرا رسیدن روز پیشمرگ کومه له دست به فعالیت تبلیغی زدند.

دوستداران کومه له و حزب در سنندج با پخش تراکتهایی با مضامین “31 خرداد روز پیشمرگ کومه له گرامی باد و رشادت پیشمرگه‌های کومه‌له بر صفحات تاریخ می درخشد” در ارتفاعات شهر، 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له را گرامیداشتند.