حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی به مناسب روز پیشمرگ کومه له در بوکان

برپایه گزارش دریافتی روز سه شنبه 30 خردادماه جمعی از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان بوکان به مناسب فرا رسیدن روز پیشمرگ کومه له دست به فعالیت تبلیغی زدند.

دوستداران کومه له و حزب با با پخش تراکتهایی با مضامین “31 خرداد روز پیشمرگ کومه له گرامی باد، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد پیشمرگ کومه له، زنده باد سوسیالیسم، و زن، زندگی آزادی” در سطح شهر از جمله پارک ساحلی و اطراف آن، 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له را گرامیداشتند.