حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی در آستانه  فرا رسیدن 26 بهمن روز کومه له

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه 20 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان مریوان ، درآستانه فرا رسیدن 26 بهمن روز کومه له اقدام به پخش تراکت نمودند.

این گزارش می افزاید جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان با شعار نویسی و پخش تراکتهایی با مضامین “زنده باد 26 بهمن روز کومه له”  در محلات کمربندی یک و دو، اداره برق، بیمارستان، مردوخ و دارسیران یک و دو، این روز را گرامیداشتند.