حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی هواداران کومله و حزب کمونیست ایران در سنندج

بر اساس گزارش دریافت شده،روز سه شنبه 7 شهریورماه،جمعی از هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسبت سالگرد جانباختن رفقا “نسرین کعبی و شهلا کعبی” و همچنین به مناسبت فرارسیدن سالگرد جانباختن رفیق “فواد مصطفی سلطانی” و  همچنین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران در سنندج فعالیت تبلیغی انجام دادند.

شرکت کنندگان این فعالیت ها با حضور بر مزار رفقا “نسرین و شهلا کعبی” شروع به خواندن سرودهای انقلابی کردند و بر مزار آنان گل سرخ گذاشتند و عهد بستند راه سربلند و پر افتخار این جانباختگان را ادامه دهند.رفقا نسرین و شهلا کعبی صبح روز 7 شهریورماه سال 1359 شمسی از بند زنان زندان سنندج به مکان نامعلومی منتقل شدند.شهلا کعبی و نسرین (فرشته) کعبی دو خواهر کرد اهل سقز بودند که به پرستاری اشتغال داشتند.خواهران کعبی به اتهام شرکت در درگیری‌های کردستان و همکاری با گروه های اپوزیسیون و مداوای نیروهای عضو گروه های اپوزیسیون رژیم در بیمارستان سقز به دستور صادق خلخالی جلاد  اعدام شدند.شهلا در هنگام اعدام  ۳۴ و نسرین ۲۷ سال داشت.