حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی و فراخوان برای 25 شهریور در شهرهای مختلف

برپایه گزارشات منتشرشده،روز دوشنبه 20 شهریورماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و مبارز در بیشتر مناطق شهرهای کردستان و شهرهای ایران،با پخش تراکت و نوشتن شعارهایی در سطح شهر،خود را برای سالگرد انقلاب ژینا آماده می کنند.

بر اساس این گزارشات،شمار زیادی از شهروندان آزادیخواه و جوانان برابری طلب در مناطق مختلف شهرهای سراسر ایران با نوشتن شعارهای اعتراضی با مضمون های “زن زندگی آزادی و انقلاب ژینا امینی” بر دیوارهای این شهرها و توزیع تراکت و اعلامیه های فراخوانی،مردم تمامی شهرهای کردستان و ایران را برای حضور و شرکت در اعتراضات 25 شهریورماه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت می کنند.