حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی و گرامیداشت 31خرداد در شهرستان سقز

برپایه گزارش دریافتی دیگری از شهرستان سقز، روز یکشنبه 29 خرداد ماه جمعی از دوستداران و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران، به مناسبت روز پیشمرگ کومه له، ضمن انجام فعالیت تبلیغی، در اطراف این شهر مراسمی برگزار کردند.

این گزارش می افزاید،فعالین و دوستداران کومه له در سقز با پخش تراکتهایی با مضامین “زنده با 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له و 31 خرداد بر تمامی خانواده جابناختگان گرامی باد” در محلات،خیابانها و میادین شهر از جمله ، چهار راه آزادی، میدان شهدا، چهار راه عدنانی، ولیخان، بازار سبزی فروشان، میدان عقاب، پارک شهر، بازار تاجوانچی، دکتر خالدی، میدان تره و میوه جاجی شریف، مسیرهای تاکسیرانی و خطوط، محلات شهر و شهرک دانشگاه، 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له را گرامیداشتند