حزب کمونیست ایران

فعالیت جوانان آزادی خواه مریوان و بانه به مناسبت روز جهانی کارگر

بر پایه گزارش دریافتی،روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،جمعی از جوانان آزادی خواه مریوان و بانه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر اقدام به توزیع و پخش تراکت کردند.

بر اساس این گزارش،جوانان آزادی خواه کانی دینار مریوان در مدارس دخترانه و پسرانه خمینی و مطهری،با پخش اعلامیه و تراکت هایی که بر روی آنها شعارهای روز جهانی کارگر نوشته شده بود،با آرمان و باورهای جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم تجدید میثاق کردند.