حزب کمونیست ایران

فقر معیشتی دستکم 60 میلیون نفر در ایران

در پی اعتراضات آبان ٩٨ به افزایش بهای بنزین، ٦٠میلیون نفر بر اساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، این بدین مفهوم است که حداقل ٧٥درصد جمعیت ٨٠میلیونی کشور (یعنی ۶۰میلیون نفر) دچار فقر معیشتی هستند.

بنا به گفته کارشناسان مستقل اقتصادی: تمام منابع مالی که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت‌المال بوده است. واقعیت این است که دارایی و ثروت برخی مؤسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها می‌بایستی هزینه‌های مبارزه با ویروس کرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقیقی و حقوقی را در راستای حمایت از مردم و ساماندهی اقتصاد تقبل می‌کردند. در آن‌صورت شاید نیازی به‌ درخواست وام از منابع خارجی هم نمی‌داشتیم.در چنینی شرایطی وام یک میلیونی دولت به یارانه‌بگیران به یک شوخی می‌ماند.