حزب کمونیست ایران

فقر کارگران روزمزد و دستفروش به دلیل خانه‌نشینی

شمار زیادی از کارگران در بخش‌های مختلف خدماتی در پی شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکار، در روزهای نزدیک به سال نو، خانه‌نشین شده‌اند.

ویروس کرونا برای این دسته از کارگران که از بیمه هم برخوردار نیستند، تیغ دو لب بوده است. حضور در بازار کار خطر ابتلا به این ویروس را در پی داشته و خانه‌نشین کردن خود، فقر و نداری هرچه بیشتر را برایشان به ارمغان آورده است.  این ویروس همچنین بازار را از رونق انداخته و کار بازاریان و کارگران بازار را کساد کرده است. کارگران روزمزد پیمانی هم، تا نیمه فروردین از کار بیکار شده‌اند و  این، باعث از بین رفتن امنیت شغلی این دسته از کارگران شده است. از آنجایی که حدود 90 درصد کارگران ایران قرارداد موقت هستند، مرخصی اجباری و خانه‌نشین شدن به دلیل شیوع کرونا ، باعث نمی‌شود که از حمایت تامین اجتماعی و بیمه بیکاری برخوردار شوند. بنابراین توصیه خانه‌نشین شدن از سوی مسئولان برای آنها و کسانی که مشاغل غیررسمی دارند، به منزله تحمل هرچه بیشتر گرسنگی است.