حزب کمونیست ایران

فوت یک کارگر در اسکله رجایی

بنابر گزارشها یک کارگر با هویت آقای “بهمنی”، در اثر برخورد ماشین‌آلات کِشنده بار متعلق به شرکت “جدیت کار بندر” در اسکله رجایی، جان خود را از دست داده است.

این کارگر جانباخته مشغول راهنمایی راننده کامیون کِشنده بار برای هدایت خودرو بوده که به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی و پایین آمدن سطح دقت پرسنل، قسمت کِشنده کامیون با وی برخورد کرده و سبب مرگ او می‌شود. گفته می‌شود، رانندگان شرکت “جدیت کار بندر” و کارگران شاغل در اسکله رجایی به دلیل سطوح پایین دستمزد و فشار کاری بسیار، مجبور به فعالیت در شیفت‌های طولانی مدت بوده که این امر در بسیاری موارد به دلیل خواب‌آلودگی و خستگی مفرط، منجر به وقوع سانحه می‌شود.