حزب کمونیست ایران

قاچاق  خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

بنا به گزارش یکی از روزنامه های نزدیک به حکومت، رژیم ده ها هزار تُن خاک مرغوب کشور را به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته است.

این گزارش می گوید، بیشتر خاک قاچاق شده ایران از نوع کشاورزی بوده و به قیمت هر تن ۱۰دلار به فروش می‌رسد. این عمل مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ایران در حالی است که تشکیل هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ تا 10 هزار سال طول میکشد و هزینه رفع آلودگی آن نیز برای هر متر مکعب به روش‌های مختلف، بین ۵۰ تا 5 هزار دلار هزینه در بر دارد. گفتنی است با مدیریت رژیم اسلامی ایران به نخستین کشور جهان در فرسایش خاک تبدیل شده است.