حزب کمونیست ایران

قتل سه شهروند اهل سیستان به دست ماموران رژیم

روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه، سه شهروند در استان سیستان و بلوچستان به نام های ” صدام صوری زهی”، ” شهرام ویدادی” و ” فرامرز بلوچ لاشاری “بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی رژیم جان خود را از دست دادند.

به گزارش منتشره صدام صوری زهی که با موتور خود در مرز ماشکید واقع در شهرستان سراوان، مشغول کار سوختبری بود در جریان تیراندازی ماموان رژیم جان باخت. به گفته شاهدان عینی نامبرده به دلیل حمل دو گالن بنزین با موتور خود توسط رئیس پاسگاه روتک از ناحیه سر مورد هدف تیراندازی قرار گرفته است. همچنین شهروام ویدادی و فرامرز بلوچ لاشاری نیز که با خودروی خود مشغول کار سوختبری بودند پس از تعقیب و گریز و تیراندازی ماموران رژیم به سمت آنها شهرام، از ناحیه گردن مورد هدف گلوله قرار می گیرد و  پس از زخمی شدن کنترل خودروی خود را از دست داده و با نیسان وانت برخورد کرده و جان خود را از دست می دهند.