حزب کمونیست ایران

قتل سوخت بر بلوچ بر اثر شلیک سپاه پاسداران

روز جمعه 19 دیماه،  شلیک سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، منجر به قتل یک سوخت بر بلوچ به‌ نام “محمد ملک محمدی” شد.

شاهدان عینی می گویند، که این سوخت بر بلوچ، به دلیل بیکاری و فقر، برای تامین زندگی و کمک به خرجی خانواده خود، با موتور‌سیکلت اقدام به سوختبری در نقاط صفر مرزی می‌کرد. در رابطه با علت قتل نامبرده نیز می گویند، در حالیکه محمد با گالن‌‌ خالی سوخت در حال بازگشت به خانه بوده است، پاسداران با شلیک مستقیم به سوی وی او را به قتل رساندند. گفتنی است

سالانه ده‌ها نفر از سوختبران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی یا در تعقیب و گریز توسط نیروی انتظامی و سپاه به قتل می‌رسند.