حزب کمونیست ایران

قتل هولناک سه زن در کرمانشاه

برپایه گزارش دریاقتی روز پنجشنبه 7 بهمن ماه داماد سابق یک خانواده در شهرک پردیس کرمانشاه همسر سابق خود ، مادرهمسر و خواهر همسرش را با شلیک چند گلوله به قتل رسانده است.

این گزارش می افزاید قاتل به عنوان مهمان وارد منزل شده و به بهانه‌ای شب را هم برای خواب در منزل مقتولان مانده است. داماد سابق خانواده سپس نیمه‌های شب در اقدامی جنون آمیز به وسیله اسلحه کلتی که همراه داشته است به سمت همسر سابق 31 ساله، مادر همسر 55 ساله و خواهر 35 ساله همسر سابق خود شلیک کرده و هر سه نفر را به قتل رسانده است. گفته می شود  انگیزه قاتل کینه و نفرت اختلاف خانوادگی بوده است.