حزب کمونیست ایران

قطعنامه مصوب کنگره 17 کومه له در مورد محیط زیست

• سود جوئی نظام سرمایه داری در ایران مانند هر جای دیگر جهان، در کنار نامسئول بودن رژیم جمهوری اسلامی در برابر تخریب مجیط زیست در کردستان و در همه ایران، عامل اصلی فجایع زیست محیطی در این جامعه است.

• قطع بدون رویه درختان جنگلی، آتش سوزی جنگلها و بویژه آتش زدن جنگلها به بهانه تامین امنیت برای نیروهای سرکوبگر، دفع غیر بهداشتی پس مانده های شهری، سد سازی کارشناسی نشده، تخریب محیط زیست تحت عنوان امور عمرانی، ساختمان سازی، جاده سازی و سد سازی با انگیزه سود جویانه و یا نظامی، آلوده شدن شدید هوای تنفسی در اثر گسترش آلایندەهائی که میتوان از گسترش آنها جلوگیری کرد، خشک شدن تدریجی دریاچەهای ارومیه و زریبار، خشک شدن تالابها و غیره از جمله موارد تخریب محیط زیست در کردستان هستند که جمهوری اسلامی عامل آن است.

• بخشی از فعالان مدنی در کردستان حول هدف دفاع از محیط زیست متشکل شده اند و به سهم خود در بالابردن سطح فرهنگ پیشرو در این زمینه نقش ایفا کرده اند. اگرچه ابعاد خطراتی که محیط زیست کردستان را تهدید می کند، بسیار فراتر از دایره فعالیت این گروهها است، اما این حرکت در عین حال به رواج فرهنگ پیشرو و رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست کمک می کند. کومه له از این حرکت پشتیبانی می کند و در تقویت آن خواهد کوشید.

تیرماه 1396
ژوئیه 2017