حزب کمونیست ایران

قطع بیمه صدها هزار کارگران ساختمانی

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم از قطع بیمه ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی خبر داد.

این کارگزار رژیم در این خصوص گفته است «معطلی چند ساله بیمه کارگران ساختمانی موجب قطع شدن بیمه ۳۰۰ هزار کارگر شد و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی منتظر نوبت در تأمین اجتماعی باقی مانده‌اند.» به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی طی سه سال گذشته تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌ شده از ۹۰۰ هزارنفر به ۶۵۰ هزار نفر رسیده است. وی اما بدون اشاره به مشکلات ریشه‌ای کارگران ساختمانی و دیگر مسائلی که آن‌ها را در تنگنای بیشتر قرار داده، «حضور اتباع بیگانه» را را موجب بیکاری بیشتر کارگران ساختمانی دانست. او با اشاره به حوادث ناشی از کار برای کارگران ساختمانی گفت: «کارگران ساختمانی حدود ۱۰ درصد شاغلان کل کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۰ درصد ازحوادث ناشی از کار برای این افراد رقم می‌خورد.»