حزب کمونیست ایران

لباس شخصی ها جنایت کار ترین مزدوران جمهوری اسلامی

این روزها و به مناسبت خیزش انقلابی مردم بر علیه جمهوری اسلامی نام «لباس شخصی ها» و نقش آنها در خشونت بر علیه مردم حق طلب بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. لباس شخصی ها بخشی از افراد مزذور رژیم هستند که یونیفورم رسمی به تن ندارند و به صورت یگانهای منظم در گروههای مختلف سازمان داده شده اند آنها اسلحه و آلات قتاله خود را مخفیانه حمل می کنند. انها به پیشرفته ترین ابزار سرکوب دسترسی دارند و با هزاران موتور سیکلت و اتومبیل های شخصی در سطح شهر پراکنده اند و با همدیگر در ارتباط هستند. رژیم علاوه بر اینکه در مواردی بخشی از نیروهای رسمی نظامی سرکوبگر خود را با لباس شخصی به میدان جنگ و گریز خیابانی و مقابله با تظاهر کنندگان می فرستد، اما درواقع استحوان بندی این نیرو را از میان لاتها و ارازل و اوباش موجود در جامعه انتخاب می کند. بعضی از این افراد محکومین دادگاههای جنائی هستند که در زندانها دست چین می شوند و برای انجام ماموریتهای جنایتکارانه شان مورد عفو قرار می گیرند. درنده ترین این افراد کسانی هستند که اعتقادات افراطی مذهبی نیز دارند . موارد زیادی هم دیده شده است که رژیم از کودکان بی سرپرست و خیابانی ، و حتی از معتادان در ازای تامین مواد شان ، به همین منظور استفاده می کند.
لباس شخصی ها در چهل و سه سال گذشته نقش چشمگیری در سرکوب های جمهوری اسلامی داشته اند . پس از استقرار جمهوری اسلامی لباس شخصی ها تحت عناوینی چون «حزب اللهی» ، «خواهران زینب» ، «انصار حزب الله » و غیره نامیده می شدند. بر خلاف آنچه که اصلاح طلبان حکومتی ادعا می کردند که گویا اینها نیروهای سرکش وابسته به سازماندهی جناح های مختلف حکومتی هستند، آنها مستقیما از بیت خامنه ای سازماندهی و هدیت می شوند و مواجب خود را نیز از همین جا دریافت می کنند.
یکی از اقدامات جنایتکارانه رژيم بر علیه زندانیان سیاسی، قرار دادن آنها در بند محکومین جنائی آنهم از نوع شرور ترین آنها است. مسئولین زندان به این افراد وعده کاهش مدت محکومیت می دهند، برای آنان امکانات صیغه از میان زندانیان زن و حتی از بیرون زندان، مواد مخدر و غیره فاهم می کنند و در مقابل از آنها می خواهند که شب و روز زندانی سیاسی را به جهنم تبدیل کنند. بازگوئی رفتار این نوع لباس شخصی مزدور رژیم در زندان با شریف ترین و نجیب ترین انسانها که اخبار آن به بیرون زندان درز می کند، مو بر تن هر انسانی راست می کند. این اوباش که بدین گونه در زندان امتحان پس داده هستند، از زندان آزاد می شوند و به استخدام سازمان لباس شخصی ها برای سرکوب دختران و پسران جوان در خیابانها گمارده می شوند. در روزهای اخیر ویدئو های متعددی از جنایات فوق تصور این آدم کشان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد چگونه شرور ترین آدمها را به جان جوانان و نوجوانان در خیابانها انداخته اند و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.
در شبکه های اجتماعی گاهی بعضی از این افراد شناسائی و افشاء می شوند که می تواند مفید باشد، اما در این مورد در عین حال باید هشیارانه عمل نمود و مواظب بود که رژیم این جریان را مخدوش و از مسیر درست خود منحرف و به ضد خود تبدیل نکند. بدون شک در فردائی نه چندان دور این مزدوران لباس شخصی شناسائی می شوند و آخوندها و سران جمهوری اسلامی که رهبران و سازماندهندگان لشکر مزدور لباس شخصی ها هستند باید پاسخگوی جنایات بیشمار خود علیه مردم باشند .