حزب کمونیست ایران

متخاصم نامیدن ایران از سوی وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا

دیمین هيندز، وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا روز سه شنبه 7 دی ماه، گفت ایران به همراه کشورهای چین، روسیه و کره‌شمالی به دلیل «فعالیت‌های زیان بار در عرصه سایبری، کشورهای متخاصم تلقی می‌شوند».

نشر اطلاعات جعلی و گمراه کننده، حملات سایبری به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی و اعزام جاسوس به سایر کشورها، از جمله روش‌هایی است که به گفته‌ آقای هیندز این کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند. این اولین بار نیست که مقامات امنیتی بریتانیا این سه کشور را تهدیدهای امنیتی جدی معرفی می کنند