حزب کمونیست ایران

متهم شدن ۱۶۰ مقام رژیم به جنایت علیه بشریت

روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه، در پایان سومین روز از دور دوم برگزاری “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان”  “هیات دادستانی” گزارش خود را در ۳۰۰ صفحه به همراه اسناد و مدارک به “گروه قضات” تقدیم کرد. در این گزارش ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی به “جنایت علیه بشریت” متهم شدند.

قرار است هیات بررسی اتهامات در این دادگاه، اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی با بررسی اسناد و مدارک و شهادت شاهدان رای خود را اعلام کند. “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” یک دادگاه رسمی بین‌المللی نیست و حکم نهایی هیات بررسی اتهامات در آن نیز جنبه نمادین دارد و به معنای محکومیت قضایی متهمان در چارچوب حقوق بین‌الملل نخواهد بود. “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” اقدامی است کم سابقه که توسط چند سازمان مدافع حقوق بشر در لندن برگزار می‌شود؛ گامی در مسیر بررسی آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در ایران رخ داد.