حزب کمونیست ایران

مجروح شدن سه شهروند از جمله دو سوختبر بلوچ بر اثر تصادف

یک خودرو سوختبر روز سه شنبه 7 آذر ماه، در نزدیکی منطقه جون آباد با یک خودرو پژو ۴۰۵ عبوری برخورد کرده که در پی این حادثه دو سوختبر و بک شهروند عادی مجروح شده است.

طبق گزارشات منتشر شده، هر سه مجروح به بیمارستان خانم الاانبیاء زاهدان منتقل شدند، “اسد شاهوزهی” به همراه شهروند مجروح سرنشین خودرو پژو۴۰۵ در بخش مراقبت های ویژه بستری شده که حال شهروند عادی وخیم گزارش شده است. گفتنی است، هویت دو سوختبر مجروح ” اسد شاهوزهی”۳۲ ساله متاهل دارای سه فرزند، و ” علی شاهوزهی”۲۲ ساله مجرد، هر دو اهل و ساکن ریگ ملک واقع در شهرستان میرجاوه احراز شده است.از هویت دیگر مجروح این حادثه که سرنشین خودرو پژو ۴۰۵ عبوری بوده تا لحظه تنظیم اطلاعی در دست نیست.