حزب کمونیست ایران

محاکمه بدون وکیل و صدور حکم زندان علیه شهین خاکپور

حکم ۱۸ سال زندان “شهین خاکپور” فعال سیاسی ساکن شیراز، که به تازگی توسط دادگاه رژیم در کرمان صادر شده بود، پس از تایید شدن در دادگاه تجدید نظر به اجرا گذاشته شده است.

بنابه گزارش منتشره،  ۱۹ روز پس از ابلاغ این حکم ۱۸ سال حبس علیه شهین خاکپور، وکیل مدافع این فعال سیاسی با اعتراض به حکم صادره خواستار بازبینی پرونده شد؛ اما این حکم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه توسط رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان، تایید شد و رای قطعی نهایتاً دو روز پس از تایید،‌ به وی ابلاغ شد.  گفتنی است شهین خاکپور  در  تمام طول دوران محاکمه و دادگاه و تا پیش از مرحله دادگاه تجدیدنظر به وکیل دسترسی نداشته است.