حزب کمونیست ایران

محاکمه چند تن دیگر از کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه هفته جاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ تن از کارگران هفت تپه برگزار شد.

این جلسه با حضور وکیل این کارگران، “فرزانه زیلابی” در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش برگزار شده است. در این جلسه “یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم خاور، ایمان اخضری و محمود خدایی” حضور داشته و عنوان اتهام “اخلال در نظم عمومی” به آنان تفهیم شد. دادستان استان خوزستان مدعی شده بود “این افراد در رابطه با شکایت خصوصی کارفرمای شرکت کشت و صنعت هفت تپه با تشکیل پرونده قضایی بازداشت شده اند”. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد  در همین خصوص با انتشتار اطلاعیه های جداگانه ای ضمن حمایت از مطالبات به حق کارگران
هرگونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به پرونده سازی، احضار و تهدید کارگران شدند.