حزب کمونیست ایران

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

به گزارش  منتشر شده، “ویکتور اروبان” نخست وزیر مجارستان اخیرا طی دستوری، حق اعتصاب برای کارگران، معلمان و کارمندان را محدود کرده است.

در هفته‌های اخیر برخی تشکل‌های معلمان و کارگران در اعتراض به شرایط حقوقی به‌دنبال اعتصاب بودند ولی از آنجا که دولت اوربان اعتصاب را غیرقانونی خوانده و تقاضای برخورد با فعالان اعتصاب را کرده بود، این اعتصاب در موعد مقرر خود اجرا نشد.  امسال با وارد کردن دستگاه قضایی به فرآیند چانه‌زنی و مطالبه‌گری صنفی، همه چیز تغییر یافته است، زیرا قانون مصوب امسال، طرفین را ملزم می‌کند تا در مورد حداقل پرداخت‌ها به توافق برسند و تا زمانی که دادگاه در مورد این موضوع تصمیم نهایی را نگیرد، هر اعتصابی غیرقانونی است. دادگاه می‌تواند از طرفین مسئله اعتصاب، شکایت دریافت کرده و بازپرسی کند و این روند می‌تواند هفته‌ها طول بکشد.